⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱

Energi, och att fånga den ✌

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑